Thursday, 22 March 2018

Alla måste ösa när båten sjunker


Det säger en del om vår tid att förslaget om att konsumenterna skall driva flygets omställning till biobränslen genom att frivilligt betala mer möts av bifall eller tystnad. Det borde ha mötts av vrede över att man lyckats göra ytterligare en fråga till ett ansvar för individen istället för en gemensam uppgift.   

Image result for titanic bild”Jag gillar piskor” är den kittlande rubriken till en intervju i Svenska Dagbladet med Maria Wetterstrand som tillsatts av regeringen för att analysera hur flygets användning av hållbara biobränslen kan främjas för att minska utsläppen. Wetterstrand säger att det är ett "jätteproblem att flyget inte betalar sina miljökostnader.” Så långt är det lätt att hålla med, även om det inte fanns något konkret förslag. Men det är ju mycket begärt eftersom hon just fått jobbet och har ett år på sig att utveckla förslagen.

Det som stack ut i intervjun var inte piskorna, inte heller morötterna, utan tanken att konsumenterna skall ges en stor roll i att driva omställningen. Detta skall ske genom att vi frivilligt väljer att betala mer för en flygbiljett om flygbolaget förbinder sig att köpa en motsvarande kvantitet biobränsle, dvs ett system motsvarande det som finns för grön el. Tidigare i veckan berättade flygbolaget BRA för övrigt att de inför en sådan modell. Med start den 8 april ska kunderna kunna betala 300 kronor i tillägg för just biobränsle.

I själva verket är det ytterst osannolikt att flyg i en omfattning motsvarande dagens globalt skulle kunna drivas med biobränslen. I alla fall om man också skall öka användningen av biobränslen för andra transporter. Redan med den blygsamma användningen av biobränslen vi har idag är Sverige en storimportör av sådana. Vi dammsuger världen på överbliven frityrolja och slakteriavfall för att kunna fortsätta som vanligt samtidigt som vi upprätthåller illusionen om den gröna omställningen. 

Men låt oss ändå för ett tag låtsas att det är möjligt att ställa om flyget till hållbart producerade biobränslen. Skälet för att göra det är att fossildrivet flyg utgör ett kraftigt bidrag till växthuseffekten. Växthuseffekten är ett stort hot mot vårt samhälle och mänskligheten. Hur hanterar vi ett sådant problem?

Växthusgasutsläppen är en kollektiv utmaning, drabbar alla och orsakas av summan av allas beteenden. Den typen av problem hanteras i stort bäst av kollektiva lösningar som fördelar ”bördan” så jämnt som möjligt, eller när det går i proportion till hur mycket man bidrar till problemet. Att enskilda individer skall kunna välja om de har lust att bidra till lösningen eller inte är uteslutet. Det är som att sitta i en båt som läcker och några struntar i att ösa eller kanske till och med öser in vatten, medan de andra öser i sitt anletes svett.   

Konsumentval och andra liknande marknadslösningar kan vara effektiva för att introducera en ny teknik eller för att stödja producenter som vill göra något nytt på ett bättre sätt. Ägg från frigående höns är ett sådant exempel. Det började med bönder som ville göra något och de fick stöd av konsumenter som köpte äggen för ett högre pris. Andra konsumenter valde att bojkotta buräggen, eller att helt sluta äta ägg. Men slutligen krävdes det lagstiftning för att få bort hönsburarna. Det är inte heller konsumentmakt som har fått svenska industrier att rena sina utsläpp eller fått svenska bönder till att avstå från att använda giftiga, men effektiva, bekämpningsmedel. Det är lagstiftning, dvs politik.

Om det nu är möjligt att få fram biobränslen vore det en mycket enklare lösning, och en lösning som sammanfaller med de flesta människors uppfattning av rättvisa, att flygbolagen helt enkelt tvingas blanda in biodrivmedel i en konstant ökande omfattning stället för att låta det vara den enskildes val om hen har lust eller råd att betala för de miljökostnader hen orsakar.

Saturday, 17 March 2018

99 miljoner skäl att ändra jordbrukspolitiken

Djurens rätt har gjort en film från svensk kycklinguppfödning. Jag blir inte upprörd när jag ser den för jag visste redan hur det såg ut, men jag kan förstå att den gör genomsnittstittaren upprörd eller i alla fall bekymrad. Några kycklingar ser ut att må dåligt, andra saknar fjädrar och någon är död. Det är trångt när kycklingarna växer, det får finnas 25 kycklingar per kvadratmeter, de får aldrig gå ut och själva mängden kycklingar är överväldigande. 


Svensk Fågel bemöter kritiken med att hävda att det inte är något negativt för kycklingar att födas upp inomhus. Tvärtom, så är det bra både för kycklingarna och konsumenterna som skyddas från sjukdomar mm. Man anser att ytan är tillräcklig och påtalar att svensk kyckling har mer plats än de har i konkurrentländerna. Man säger att kycklingarna kan se dåliga ut när de byter fjäderdräkt under uppväxten. Man konstaterar att döda djur plockas bort allteftersom. 

Egentligen är det inte någon större skillnad i fakta från de två organisationerna. Det är värderingen som skiljer. Jag håller helt med Djurens Rätt i att kycklingar borde få gå ut, att man föder upp för många kycklingar på en liten yta och att de snabbväxande hybriderna är en styggelse. 

Däremot är det lite "billigt" att visa bilder på djur som ligger döda. Hur man än föder upp kycklingar kommer det att dö en del djur av ett eller annat skäl. Det är heller inte ovanligt att kycklingar äter en död kyckling, och det ser ju ännu värre ut (om du vill se, titta på den här). Det sker också i småskalig produktion.
Läs mer fakta om kycklingproduktionen längre ned.


De krav som Djurens Rätt ställer i sin kampanj är helt rimliga: 
  • Kycklingarna får mer utrymme att röra sig på.
  • Kycklingar av snabbväxande ras inte används.
  • Kycklingarna får berikning (märkvärdigt ordval, sannolikt översättning från engelska, min kommentar) i form av sittpinnar och olika material för sysselsättning.
  • Kycklingarna får tillgång till en normal dygnsrytm, dagsljus och bättre belysning.
  • Kycklingarna får möjlighet att vistas utomhus.
Men det är klart, svenska uppfödare invänder
- att det inte blir bättre för kycklingarna, och
- att man inte kommer att klara konkurrensen med importen om man skall ytterligare fördyra produktionen. Man har redan striktare regler än konkurrenterna.

Den första invändningen är den man kan vänta sig, men den är inte mer sann för det.

Den andra invändningen har dock mer bäring. Redan idag importeras mycket kyckling som framför allt säljs till restauranger och storkök.  Ekologiska kycklingar som får gå ut, är av långsamväxande ras och har bättre plats, dvs uppfyller de krav som Djurens Rätt ställer (och en del mer) kostar nästan tre gånger så mycket som den svenska konventionella, som i sin tur kostar mer än importen. 

De existerande producenternas anläggningar skulle knappast gå att ställa om, utan man får börja om från början med betydande kapitalförstöring som följd. Detta sammantaget gör att det inte är så enkelt att ställa om kycklingproduktionen. Kycklingproduktionen är den djurhållning som är mest industrialiserad, vilket också är orsaken till att konsumtionen av kyckling har ökat så mycket, både i Sverige och globalt. Tidigare var kyckling lyxmat, inte för inte pratar amerikanerna om Sunday Chicken (lyssna på Dolly Parton sjunga om den här). 

På det stora hela följer både djurhållning och växtodlingen samma logik: linjära flöden, specialisering, större enheter, fokus på lönsamhet och effektivitet, externalisering av kostnader osv.

Grundproblemet är den mördande konkurrensen och kostnadsjakten eller den höga "produktiviteten" med ett annat ord. Detta bejakas av så gott som alla partier, nu senast i den nyligen antagna livsmedelsstrategin som förordar fortsatt "strukturomvandling", vilket på ren svenska betyder att stor skall bli större och små lägga av.

Det måste mer till än konsumentkrav för att förändra kycklingproduktionen.
Visst, det finns en del konsumenter som vårt hushåll. Vi äter bara ekologisk kyckling eller svartslaktad gårdstupp från närområdet, men vi äter inte 20 kg per person och år som genomsnittssvensken utan snarare 5 kg. Men ärligt talat är det nog inte så sannolikt att resten av befolkningen följer vårt exempel. Det är heller inte försvarbart att det är individernas konsumtionsval som styr kycklingarnas välbefinnande. 

Det krävs ett helt systemskifte i livsmedels- jordbruks- och handelspolitik och ett kraftfullt engagemang för lantbrukets villkor från breda folklager.Lite mer kycklingfakta
På 1930-talet hade nästan alla de 400 000 gårdarna i Sverige en mindre flock höns för ägg, och lika många tuppar föddes upp till slakt. År 2015 fanns cirka 100 uppfödare som har mer än 1000 kycklingplatser. Medelproducenten föder upp cirka 85 000 kycklingar per omgång och producerar 7 omgångar per år, dvs mer än en halv miljon kycklingar.
 

Ofta tillämpar man "delad slakt" vilket innebär att det görs två "utplock" av kyckling per omgång.En femtedel av kycklingarna slaktas ut vid en lägre vikt för att ge plats åt de kvarvarande kycklingarna att växa sig större och sedan slaktas vid en högre vikt. På så sätt kan man nå en högre vikt per kvadratmeter. Produktiviteten i kycklingproduktion uttrycks på lite olika sätt. Den så kallade "foderkvoten" talar om hur många kilo foder som behövs för att producera ett kg kyckling, dvs hur effektiv kyckling är att omvandla foder till kött. I ett examensarbete från lantbruksuniversitetet som samlade in data från sju uppfödare låg foderkvoten på 1,60 kg, total slakt per kvm på 43,96 kg, 23 kycklingar per kvm. Dödligheten var 2,87% och "kassation" vid slakt 1,98 %.
 

Den enorma effektiviteten i kycklinguppfödningen gör att kyckling har mycket små växthusgasutsläpp per kg kött, så låga att till och med de forskare på Chalmers som brukar framföra värdet av vegansk kost säger att man kan äta 120 kg kyckling om året utan problem, dvs mer än 40% mer än den genomsnittliga köttkonsumtionen. I själva verket har kyckling lägre utsläpp per kg protein än de flesta vegetabiliska proteinkällor. Växthusgasutsläppen ökar kraftigt om kycklingar får gå ut, vara av annan ras och leva längre. Detsamma gäller egentligen den mesta produktion.

I en rapport från Örebro Universitet konstaterar man att: "de viktigaste problemområden som rör djurvälfärd är snabbväxande kycklinghybrider,förekomst av ben-och fotskador, dödlighet i kycklingflockar, transport till slakt och användning av antiparasitära medel." De personer från branschen som intervjuats menade att konsumenter förespråkar och föredrar en god djurvälfärd, men är inte beredda att betala för det.


Ris och ros
👍Det är glädjande att Djurens Rätt återigen tar upp djurskyddsfrågor på ett konstruktivt sätt. Under en lång tid verkade man anse att krav på förbättringar för djuren stred mot det veganska grundbudskapet.
👎 Det är tråkigt att Djurens Rätt ändå inte riktigt förmår att engagera sig i djurskyddet utan att samtidigt använda det som ett argument för vegansk kost. Det är inte riktigt konsekvent att rikta en massa krav till Svensk Fågel och samtidigt säga att det viktigaste man kan göra är att sluta äta kyckling. Det rimliga hade varit att uppmana konsumenterna att köpa ekologisk kyckling som ju uppfyller de krav man ställer. 

Thursday, 15 March 2018

Den endimensionella maten”Mat är något man reglerar kroppsvikten med”. Så beskrev Mia Clase i en intervju i Svenska Dagbladet hur hon tidigare såg på mat (nu är hon istället besatt av tarmflorans påverkan på oss). Vårt samhälle präglas av väldigt en-endimensionell syn på mat. Allteftersom vem som talar skall vi räkna pris, kalorier, protein, GI-index eller klimatpåverkan för att avgöra vilken mat vi skall äta. Men genom ett ensidigt fokus på en sida av maten missar vi helheten och förstärker en neurotisk hållning till mat.


Myndigheterna har under lång tid försökt uppfostra oss att äta näringsriktigt, 5-6 brödskivor, mycket grönsaker, mindre rött kött, mindre mättade fetter osv. Till grund ligger vetenskaplig näringsforskning. Den visar sig påfallande ofta ha haft fel så de officiella råden får ändras. Men det är inte det som stör mig mest. Utan det är att myndigheternas syn på mat är helt instrumentell; matens syfte är att ge oss tillräckligt med näringsämnen. Utöver näringsämnena intresserar sig staten också för den hygieniska kvaliteten, vilket har lett till att striktare regleringar för livsmedelsproducenter. Även om syftet också här varit gott har det starkt bidragit till att slå ut små producenter och lokala mattraditioner.

Olika företag, hälsoförespråkare eller organisationer har andra käpphästar. Vissa kokboksförfattare  (jag nämner ingen) lyckas år efter år ansluta sig till nya kostläror och förespråka en kost som kanske gick helt på tvärs mot den de förespråkade två år tidigare. På senare tid har kostråd baserade på klimatet varit en storsäljare och det är nog svårt att undvika floden av välmenande klimatsmarta kostråd. Budskapet har varit bestickande enkelt: ”Ät mindre kött, helst inget alls.”

Men man glömmer ju att mat har så många olika meningar, dimensioner och funktioner. Man fokuserar nästan helt på vad skall man äta utifrån ett kriterium. Men svaret blir olika beroende på vilka kriterier man använder. Ett lustigt exempel är Världsnaturfondens Matkalkylator som berättar för mig om min mat är klimatsmart, men som inte ens ger någon information om näringsvärdet i maten. Jag kan lägga 30 gram grönsaker på tallriken i detta avancerade digitala verktyg som ”bygger på forskning på Chalmers” och få budskapet att min mat ligger inom planetens gränser.  Att jag kommer att svälta ihjäl verkar inte bekymra Världsnaturfonden. 

Hur välmenande de än är blir dessa endimensionella och instrumentella sätten att betrakta mat en attack mot matens mening, kultur, gastronomi och smak.

Även om det är svårt att leda i bevis tror jag att de också bidrar till de alltmer vanliga matneuroserna. Jag tror heller inte att de fungerar särskilt bra. Det verkar i första hand att ha varit redan underviktiga kvinnor som varit besatta av kaloriräkning medan feta män ofta struntat i den. På samma sätt får jag intrycket att de som är mest mottagliga för ”ät mindre kött” budskapet är de som redan äter långt mindre kött än genomsnittet, oftast unga kvinnor, medan andra glufsar på som vanligt. 

Ett ensidigt fokus på vad man skall äta missar de andra frågorna som ger en betydligt mer heltäckande bild.

VAR är maten producerad och var äts den?

HUR är maten producerad, och hur äts den?

VEM har producerat maten och med vem äter du maten?
VARFÖR producerades maten? 

De frågorna tillhör (tillsammans med "när") också de journalistiska grundfrågorna. Man kan fundera på varför artiklar om mat så sällan svarar på dem. 

Sunday, 11 March 2018

Ekens intelligens

Ekarna vid Värtaverket, foto: Ann-Helen Meyer von Bremen

När Fortum skulle bygga ett nytt värmeverk i Värtan stod det några uråldriga ekar i vägen. Efter många om och men fick man anpassa byggnaden efter ekarna för att få bygga. Och det var väl fint. 

I takt med urbaniseringen och den tillhörande industrialiseringen sprider sig en natursyn som ser det mesta i naturen som objekt, ungefär som ekarna. Man fäster ofta vikt vid symbolåtgärder men klarar inte av att ta in större sammanhang som den natur som ekarna hör hemma i. Eller hur vi människor hör hemma i den naturen.

Det finns också en ironi i hur olika natur värderas beroende på var den finns och vems natur det är. Återigen är ekarna ett utmärkt exempel. De skyddade ekarna står utanför ett gigantiskt trädkrematorium, där man bränner upp miljontals träd varje år (1,3 miljoner kubikmeter flis för att vara exakt). Hur skogarna i Ryssland, Norrland, Baltikum och Moçambique där man tagit ut bränslet ser ut eller behandlas bryr sig de flesta stockholmare inte om. Sannolikt har de inte ens en aning om var värmen och elen kommer ifrån*.

Någon enstaka gång blossar det upp ett intresse för att vår konsumtion leder till avverkning av regnskog, skövling för gruvdrift eller usla arbetsvillkor i fjärran länder. Men det saknas insikt om att det inte är enstaka dåliga exempel utan att vi är strukturellt beroende av just detta för livsstil. 

En del vill lösa detta genom att bygga ut teknosfären ytterligare med smart resurssnål teknik. Men de missar att den där smarta tekniken i de allra flesta fall bara lägger sig som ytterligare ett lager på vår redan alltför stora resursanvändning. Trots videokonferenser och skype reser vi mer än någonsin. Trots vattenkraft, kärnkraft, vind och sol eldar vi mer ved än någonsin (tyvärr verkar inte vind och sol ersätta kärnkraften heller).

Minst lika allvarligt är att varje nytt lager i vår komplexa civilisation skymmer den materiella, sociala och biologiska verkligheten och det blir allt svårare för folk att förstå sammanhang.

Andra vill lösa problem genom bojkott av vissa varor (t.ex. palmolja) eller att införa hållbarhetscertifieringar för allt som säljs på marknaden. Precis som med ny smart teknik kan de givetvis i sig vara rimliga. 

Vår vedhög. Foto: Gunnar Rundgren
Men grundproblemet är att vi  fjärmar oss från naturen och vårt beroende av andra människor, vilket vidmakthåller dessa avgrundsgap i vår verklighetsuppfattning. 

För den som hugger sin ved själv i den skog den vandrar i blir det ganska uppenbart hur mycket arbete det ligger bakom, att det kan vara bra att spara på energi och att driva ett hållbart skogsbruk. 


På det stora hela tror jag att det bara går att få en djupare förståelse av hur människan är en del av naturen genom att själv erfara det på olika sätt. Detta är givetvis enklare om folk lever mer i och med naturen än om de lever i en urbant segregerad bubbla.
   

Egen ved är kanske inte ett realistiskt alternativ för stockholmarnas värme. En början vore dock att man återskapar stadiga relationer mellan de som behöver värmen och de landskap som producerar den.


* Ann-Helen Meyer von Bremen och jag nyligen skrev ett reportage om energiomställningen i Tiden.